Ćwiczenia - lekcja 10

Uzupełnij lub przetłumacz:

1. My sister ____ .

2. We ____ watching TV.

3. Tom ____ football.

4. They ____ dinner.

5. I ____ laundry.

6. ____ football?

7. ____ sleeping!

8. wszystko

9. ktokolwiek

10. Alice ____ laundry every week.

11. I ____ a sandwich (kanapka).

12. ogród

13. rodzina

14. chcieć

15. pomagaćPo kolei:

statystyka