Ćwiczenia - lekcja 11

Uzupełnij lub przetłumacz:

1. I ____ laundry twice a week.

2. Robert ____ football (now).

3. We ____ TV every day.

4. They go to the cinema three ____ month.

5. I eat dinner ____ two o'clock every day.

6. Bob and Richard talk ____ the street.

7. lotnisko

8. przyjaciel

9. często

10. spotykać, poznawaćPo kolei:

statystyka