Ćwiczenia - lekcja 12

Uzupełnij lub przetłumacz:

1. Tom follows the instructions, but he gets ____ again.

2. We must ____ to bed early (wcześnie).

3. Emily and Jessica can't ____ their car.

4. Harry can ____ a bicycle.

5. I can't ____.

6. skręcać

7. daleko

8. znowu

9. koń

10. pytaćPo kolei:

statystyka