Ćwiczenia - lekcja 15

Uzupełnij lub przetłumacz:

1. Tomorrow we ____ on a trip.

2. ____ to the swimming pool tomorrow?

3. They ____ to the theatre tonight.

4. dom

5. prysznic

6. biegać

7. łazienka

8. wycieczka

9. rozpoznawać

10. dziś wieczoremPo kolei:

statystyka