Ćwiczenia - lekcja 7

Uzupełnij lub przetłumacz:

1. I need ____ car.

2. I need ____ buy a car.

3. How much ____ this car cost?

4. How much ____?

5. Mam kilka jabłek. - I have ____ apples.

6. Mam mało jabłek. - I have ____ apples.

7. chcieć

8. płacić

9. jajko

10. potrzebować

11. kupować

12. składnik

13. szynka

14. mąkaPo kolei:

statystyka