Lesson one (1)

What is this? - Co to jest?

What is this? This is a lamp. What is this? This is a cat. What is this? This is a car. This car is green.

 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

what? - co?
is - jest
this - to, ten
a lamp - lampa
a cat - kot
a car - samochód
green - zielony

Objaśnienia:

Zaimki osobowe:

Naukę angielskiego rozpoczniemy od zaimków osobowych:

liczba poj. liczba mn.
osoba I I - ja We - my
osoba II You - ty You - wy
osoba III He - on
She - ona
It - ono, to
They - oni, one

Powyższa tabela przedstawia główne zaimki osobowe w języku angielskim. Wiele zdań rozpoczyna się właśnie od tych słówek.

Zanim przejdziemy dalej nauczymy się jeszcze dwóch bardzo ważych słówek:

this - ten, ta, to
that - tamten, tamta, tamto

Czasownik „to be”:

Czasownik ten oznacza „być” i odmienia sie w języku angielskim w następujący sposób:

I am - ja jestem
You are - ty jesteś
He/She/It is - on/ona/ono jest

We are - my jesteśmy
You are - wy jesteście
They are - oni/one są

Rzeczowniki:

Kiedy mówimy o jakimś przedmiocie, na przykład o książce (book), która nie jest dla nas w żaden sposób szczególna (jakaś książka) to przed tym słowem umieszczamy jednoliterowe słówko „a”. Mówimy więc „a book”.

a book - (jakaś) książka
a car - (jakiś) samochód
a cat - (jakiś) kot

Kiedy rzeczownik zaczyna się od samogłoski, to zamiast „a” stawiamy „an”:

an apple - jabłko
an orange - pomarańcza
an honour* - honor

* Słowo „honour” zaczyna się co prawda od spółgłoski (h), jest ona jednak niema w tym słowie (nie wymawia się jej). Decydujące w tej regule jest to czy słowo zaczyna się od samogłoski ale w wymowie (a nie w pisowni).

Pierwsze zdania:

Najprostsze zdanie w języku angielskim ma postać:

[osoba] + [czynność] + [reszta zdania]

I + am + a student.

I - ja [osoba]
am - jestem [czynność]
a student - studentem [reszta zdania]

He is a teacher. - On jest nauczycielem.
It is a book. - To jest książka.
We are happy. - My jesteśmy szczęśliwi.


Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka