Lesson eleven (11)

Where are you going to? - Dokąd idziesz?

Peter and Tom meet in the street:

- Hi Tom, where are you going to?
- Hi, I am going to the airport. My friend is waiting for me there. And where are you going?
- I am going to bank.
- Do you go there often?
- No, I go there once a month.
- Hey, do you want to meet my friend? He is very nice.
- Sure. Let's meet at ten in „The Drunken Clam”.
- OK. See you there.
- See you.


 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

to meet - spotykać, poznawać
where - gdzie
to go - iść, chodzić
an airport - lotnisko
a friend - przyjaciel
to wait - czekać
there - tam
a bank - bank
often - często
once - raz
a month - miesiąc
to want - chcieć
very - bardzo
nice - miły, miła
The Drunken Clam - Pijana Małża
OK - dobra, w porządku
to see - widzieć


Objaśnienia:

Present Simple i Present Continuous:
Oba poznane czasy gramatyczne są czasami teraźniejszymi (present - teraźniejszy, obecny). Używa się ich jednak w innych sytuacjach.

Czasu Present Simple używa się do: narracji, wyrażania czynności długotrwałych oraz takich, które się powtarzają. Czasu Present Continuous używa się do czynności, które trwają w danym momencie. Oba te czasy mają też inne zastosowania, ale opowiemy o nich w następnych lekcjach. Oto kilka przykładów:

I learn English. - Uczę się angielskiego (kiedyś zacząłem i nadal się uczę).
I am learning English (now). - Uczę się angielskiego (teraz).

He smokes cigarrettes. - On pali papierosy (ma taki zwyczaj).
He is smoking a cigarette. - On pali papierosa (w tym momencie).

Do you cry? - Czy zdarza ci się płakać?
Are you crying? - Czy płaczesz?

My sisters talks a lot. - Moja siostra mówi dużo (talk - rozmawiać, mówić).
Peter and Tom are talking. - Peter i Tom rozmawiają.

Czasownik „to meet”:
Czasownik ten może oznaczać: spotykać, spotykać się oraz poznawać kogoś (spotykać po raz pierwszy).

I meet Tom every day. - Spotykam Toma codziennie (każdego dnia).
I meet with Peter every week. - Spotykam się z Peterem co tydzień.
Peter and Tom meet every month. - Peter i Tom spotykają się co miesiąc.
Do you want to meet my friend? - Czy chcesz poznać mojego przyjaciela?

Once, twice, i tak dalej:
Słowa „once” i „twice” oznaczają odpowiedznio „raz” i „dwa razy”. Przy wyższych liczbach używa się liczebnika głównego i słowa „times”:

once - jeden raz
twice (two times) - dwa razy
three times - trzy razy
four times - cztery razy
five times - pięć razy
itd...

I go to bank once a week. - Chodzę to banku raz na tydzień.
He eats meat twice a day. - On jada mięso dwa razy dziennie.

Once a week:
Kiedy chcemy powiedzić o czymś co powtarza się regularnie to podajemy tylko ile razy (once) i od razu przedział czasu (a week). Nie wstawiamy nic pomiędzy:

a second - sekunda
once a second - raz na sekundę

a minute - minuta
twice a minute - dwa razy na minutę

an hour - godzina
three times an hour - trzy razy na godzinę

a day - dzień
four times a day - cztery razy na dzień

a week - tydzień
five times a week - pięć razy na tydzień

a month - miesiąc
six times a month - sześć razy na miesiąc

a year - rok
seven times a year - siedem razy na rok

Podawanie czasu:
Podając godziny konkretnych wydarzeń (lub pytając o nie) używa się słówka „at”:

At what time do you eat breakfast? - O której godzinie jadasz śniadanie?
I eat breakfast at eight thirty. - Jadam śniadanie o ósmej trzydzieści.
Let's meet at half past three. - Spotkajmy się o wpół do czwartej.

„Where are you going to?” czy „Where are you going?”:
Różnica pomiędzy pytaniami jest bardzo niewielka:

Where are you going to? - Dokąd idziesz?
Where are you going? - Gdzie idziesz?

Obie formy są używane, choć pierwsza z nich jest nieco bardziej formalna.

Co znaczy „in the street”?:

Słowo „in” oznacza „w”, jednak zwrot „in the street” oznacza „na ulicy”. Nie chodzi tu o żadną konkretna ulicę, tylko o to, że zdarzenie mialo miejsce na zewnątrz (w jakimś miejscu publicznym).

Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka