Lesson twelve (12)

Tom is lost - Tom się zgubił

Tom is trying to find „The Drunken Clam”. He asks a passerby for directions:

- Excuse me, I am looking for „The Drunken Clam”.
- It's on Maple street. You must go straight ahead and turn right at the next crossroads. When you see a statue with a horse turn left. You can't miss it.
- Is it far from here?
- No, it's very close. You can get there in ten minutes.
- Thank you very much.
- You're welcome.

Tom follows the instructions carefully, but he gets lost again...


 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

lost - zgubiony, zagubiony
to try - próbować
to find - znaleźć
a bar - bar
to ask - pytać
a passerby - przechodzień
a direction - kierunek, wskazówka
excuse me - przepraszam
to look for - szukać
a maple - klon
to must - musieć
straight - prosto
ahead - przed siebie
to turn - skręcać
right - prawo, w prawo
next - następny
a crossroads - skrzyżowanie
when - kiedy
to see - widzieć, zobaczyć
a statue - posąg
with - z
a horse - koń
left - lewo, w lewo
to can - umieć, móc
to miss - nie trafić, ominąć
far - daleko
close - blisko
to get - dostać, dostać się
thank you - dziękuję
you are welcome - proszę
to follow - podążać za
an instruction - instrukcja, wskazówka
carefully - ostrożnie
to get lost - zgubić się
again - znowu


Objaśnienia:

Określenie „to get lost”:
Samo słówko „lost” oznacza: zgubiony, zagubiony, utracony; a cały zwrot oznacza: gubić się.

I am lost - Zgubiłem się (dosł: Jestem zgubiony)
Peter gets lost every day - Peter gubi się każdego dnia

Słowo „lost” pochodzi od czasownika „to lose”, czyli: tracić, gubić.

You lose a lot of money - Tracisz dużo pieniędzy

Czasowniki modalne (must, can):
Czasoniki modalne stanowią szczególną grupę czasowników w języku angielskim. Są to czasowniki wyrażające konieczność, pozwolenie, możliwość, radę lub sugestię (musisz, możesz, powinieneś, mógłbyś, etc...).

Po czasowniku modalnym stawiamy sam bezokolicznik (bez słówka „to”).

W treści czytanki spotkaliśmy dwa czasowniki modalne: must (musieć) i can (móc, umieć, być zdolnym do czegoś).

I must go to bed - Muszę iść do łóżka
You must turn left - Musisz skręcić w lewo
He must do his homework - On musi odrobić swoja prace domową

I can ride a bicycle - Umiem jeździć na rowerze
You can walk - Możesz chodzić
He can play the piano - On umie grać na fortepianie

Jak widać, czasowniki modalne nie zmieniają formy dla trzeciej osoby liczby pojedynczej (nie mają „s” na końcu).

Zwrot „excuse me”:
Zwrot ten, tak samo jak polskie „przepraszam” ma dwa zaczenia: próba zwrócenia na siebie czyjejś uwagi (1) i prośba o przebaczenie (2):

1. Excuse me, what is the time? - Przepraszam, która jest godzina?
2. Excuse me, I am so clumsy - Przepraszam, jestem taki niezdarny

Powszechnie znany zwrot „I am sorry” oznacza „przykro mi”, niepoprawne jest więc używanie go celem zwrócenia na siebie czyjejś uwagi (żeby, na przykład, ktos zrobił nam miejsce w ciasnym przejściu).

Zwrot „you can't miss it”:

Zwrot ten oznacza „nie da się nie trafić” i oznacza, że według mówiącego coś jest na tyle widoczne, że na pewno to znajdziemy.

Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka