Lesson thirteen (13)

The thirteenth lesson - Lekcja trzynasta

This is lesson number thirteen. Some people believe that this number brings bad luck, but I am not one of them.

I am not superstitious. I like black cats and I am not afraid of braking a mirror. I don't stay at home on Friday the thirteenth and I don't wear any lucky charms.

I don't believe in superstitions, but I don't walk under ladders - I don't want anything to fall on my head.

 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

thirteenth - trzynasty, trzynasta
to believe - wierzyć
to bring - przynosić
bad luck - nieszczęście, pech
superstitious - przesądny
to be afraid - bać się
to break - połamać, potłuc, zepsuć
a mirror - lustro
to stay - zostawać
Friday - piątek
to wear - nosić (na lub przy sobie)
a lucky charm - talizman
a superstition - przesąd
under - pod
a ladder - drabina
anything - cokolwiek
to fall - spadać, upadać
a head - głowa


Objaśnienia:

Konstrukcja „want + [osoba/przedmiot] + to + bezokolicznik”:
Konstrukcja ta wyraża chęć aby ktoś coś zrobił. Można jej używać również w odniesieniu do przedmiotów.

I want you to meet Tom - Chcę, żebyś (ty) poznał Toma.
He wants me to work - On chce, żebym ja pracował
Do you want me to go? - Czy chcesz, żebym (ja) poszedł?
I don't want anything to fall on my head - Nie chcę, żeby cokolwiek spadło mi na glowę


Dni tygodnia po angielsku:
Monday - Poniedziałek
Tuesday - Wtorek
Wednesday - Środa
Thursday - Czwartek
Friday - Piątek
Saturday - Sobota
Sunday - Niedziela

Uwaga: nazwy dni tygodnia w języku angielskim pisze się zawsze wielką literą!


Good luck, bad luck:
Słowo „luck” w języku angielskim oznacza „los, szczęście” ale nie jest nacechowane pozytywnie ani negatywnie:

That is my luck - Takie mam szczęście

Żeby powiedzieć że ktoś „ma szczęście” (fart) lub pecha używamy zwrotów „good luck” i „bad luck”:

You have bad luck - Masz pecha
A horseshoe brings good luck - Podkowa przynosi szczęście (farta).


Liczebniki porządkowe:
Tworzenie liczebników porządkowych (pierwszy, piąty, dziesiąty) w języku angielskim jest dość łatwe:

1. one - first
2. two - second
3. three - third
4. four - fourth
5. five - fifth
6. six - sixth
7. seven - seventh
8. eight - eighth
9. nine - ninth
10. ten - tenth
11. eleven - eleventh
12. twelve - twelfth
13. thirteen - thirteenth
14. fourteen - fourtneenth

itd...

Jak widać, w większości przypadków wystarczy dodać końcówkę -th do liczebnika głównego. Istnieje sześć wyjątków od tej zasady:

I. one - first
II. two - second
III. three - third
IV. W liczebnikach z końcówką -ve zamienia się ją na -fth (five -> fifth)
V. W liczebnikach z końcówką -ht zamienia się ją na -hth (eight -> eighth)
VI. W liczebnikach z końcówką -ne zamienia się ją na -nth (nine -> ninth)

W przypadku liczebników składających się z dwu lub kilku wyrazów odmienia się wyłącznie ostatni wyraz:

21. twenty one - twenty first
22. twenty two - twenty second
33. thirty three - thirty third
44. forty four - forty fourth
55. fifty five - fifty fifth

Przy zapisie liczb porzadkowych często stosuje się formę skróconą: pisze się liczbę cyframi i końcówkę porządkową (-st, -nd, -rd lub -th):

1st = first
2nd = second
3rd = third

4th = fourth
5th = fifth
6th = sixth
7th = seventh
8th = eighth
9th = ninth

21st = twenty first
22nd = twenty second

Często końcówki porządkowe pisane są w indeksie górnym (1st, 2nd, 3rd, 4th, itd...)

Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka