Lesson three (3)

I have a dog - Mam psa

I have a dog. The dog has one tail, two ears, three fleas and four legs. He likes other dogs. He doesn't like cats.

 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

to have - mieć, posiadać
a dog - pies
one - jeden (jedna, jedno)
a tail - ogon
two - dwa (dwie, dwoje)
an ear - ucho
three - trzy
a flea - pchła
four - cztery
a leg - noga
other - inny, inne
a cat - kot


Objaśnienia:

Czasownik „to have”:
Czasownik ten oznacza mieć, posiadać. Przy jego odmianie pojawia się pewna nieregularność: w trzeciej osobie liczby pojedynczej przyjmuje postać „has”:

I have...
You have...
He has...

We have...
You have...
They have...

Słówko „the”:
W treści czytanki przed słowem „dog” pojawia sie raz „a” a w następnym zdaniu „the”. Słowo „the” postawione przed rzeczownikiem oznacza, że mówimy o czymś konkretnym, znanym nam już - w naszym przykładzie mówimy o psie, który został przedstawiony w pierwszym zdaniu.

Rozważmy dwie sytuacje:

1) I have a dog. The dog has four legs.
Mam psa. Pies (ten konkretny) ma cztery łapy.

2) I have a dog. A dog has four legs.
Mam psa. Pies (jakikolwiek) ma cztery łapy.

W pierwszym przypadku (używając the) wskazujemy, że mówimy o konkretnym psie. W drugim przypadku (używając a) mówimy ogólnie o psie, jako przedstawicielu psiej rasy.

Pierwsze liczebniki:
Pora poznać najprostsze liczebniki:

0 - zero
1 - one
2 - two
3 - three
4 - four
5 - five
6 - six
7 - seven
8 - eight
9 - nine
10 - ten

Skróty: „don't” i „doesn't”:
W poprzedniej lekcji poznaliśmy pełne formy przeczeń (do not, does not). W praktyce bardzo często skraca się te formy przy pomocy apostrofu ('):

do not -> don't
does not -> doesn't

I do not like cats = I don't like cats
He does not like fleas = He doesn't like fleas

Obie formy znaczą dokładnie to samo, jedna jest po prostu skrótem drugiej.

Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka