Lesson five (5)

A typical day. - Typowy dzień.

Every day I wake up at nine thirty (9:30). I eat breakfast at ten o'clock (10:00). Then I go to school.

I come back at three (3:00) p.m. At ten to four (3:50) I eat lunch. I do my homework between ten past four (4:10) and a quarter past five (5:15). Then I watch the television for a while. I eat supper at eight thirty (8:30). I go to bed at nine (9:00) p.m. sharp.

 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

every - każdy
day - dzień
to wake up - budzić się
to eat - jeść
a breakfast - śniadanie
then - wtedy, potem
to go - iść, chodzić
to come - przychodzić
back - z powrotem
to eat - jeść
lunch - obiad
to do - robić
a homework - praca domowa
between - między
to watch - oglądać
television - televizja
a while - chwila
supper - kolacja
a bed - łóżko
sharp - punktualnie (dosł: ostro)


Objaśnienia:

Inne zakończenia czasowników:
Jak juz wiemy czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej (w czasie Present Simple) musi kończyć się na „s”. Zazwyczaj wystarczy dodać jedną literkę, są jednak wyjątki kiedy dodajemy „-es” (kiedy dodanie samego „s” brzmiałoby dziwnie):

go -> goes (idzie)
do -> does (robi)
watch -> watches (ogląda)
wash -> washes (myje)

Kiedy bezokolicznik kończy się na „y”, to zmieniamy jego ostatnią literę na grupę „-ies”:

fly - flies (lata)
study - studies (studiuje)

Liczebniki od 10 do 100:
Poznaliśmy już liczebniki od 0 do 10, pora na wyższe liczby (będą nam one potrzebne do podawania godziny):

10 - ten
11 - eleven
12 - twelve
13 - thirteen
14 - fourteen
15 - fifteen
16 - sixteen
17 - seventeen
18 - eighteen
19 - nineteen

20 - twenty
21 - twenty one
22 - twenty two
23 - twenty three (i tak dalej...)

30 - thirty
31 - thirty one
32 - thirty two
33 - thirty three (i tak dalej...)

40 - forty
50 - fifty
60 - sixty
70 - seventy
80 - eighty
90 - ninety

100 - one hundred

Przykłady:

I have seventeen bottles. - Mam 17 butelek.
You have fifty five apples. - Ty masz 55 jabłek.
My dog has seventy eight fleas. - Mój pies ma 78 pcheł.

Podawanie godziny:
Aby spytać o godzinę mówimy:
What is the time? - Która jest godzina?

Przy pełnej godzinie (bez minut) odpowiadamy:
It is one o'clock. - Jest pierwsza (1:00).
It is five o'clock (5:00).

Jeśli nie minęło jeszcze 30 minut od pełnej godziny to używamy słówka „past” (czyli „po”):
It is ten past five. - Jest dziesięć po piątej (5:10).
It is twenty five past eleven (11:25).

Jeśli minęło już 30 minut od pełnej godziny to używamy słówka „to”:
It is twenty to twelve. - Jest za dwadzieścia dwunasta (11:40).
It is ten to four. - Jest za dziesięć czwarta (3:50).

O pełnych kwadransach możemy powiedzieć:
It is a quarter past five. - Jest kwadrans po piątej.
It is half past nine. - Jest wpół do dziesiątej (dosł: pół po dziewiątej)
It is a quarter to ten. - Jest za kwadrans dziesiąta.

W języku angielskim podaje się godzinę w systemie 0-12 (czyli zamiast np. piętnasta mówi się trzecia po południu). Aby sprecyzować porę dnia możemy dodać określenie a.m. (przed południem) albo p.m. (po południu):
It is seven a.m. - Jest siódma rano.
It is half past two p.m. - Jest wpół do trzeciej po południu.

Spotykane są zarówno formy z kropkami (a.m. i p.m.) jak i bez kropek (am i pm) a także pisane wielkimi literami (A.M. i P.M. oraz AM i PM).

Angielskie nazwy posiłków:
W języku angielskim istnieje wiele określeń na posiłki - widocznie z Anglików są straszne żarłoki ;)

breakfast - pierwszy posiłek dnia (śniadanie)
brunch - lekki posiłek przed południem (drugie śniadanie)
lunch - lekki posiłek około południa (drugie śniadanie, lekki obiad)
dinner - główny posiłek dnia, po południu lub wieczorem (obiad, kolacja)
supper - ostatni posiłek dnia, zwykle na zimno (kolacja)

Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka