Lesson six (6)

In the cinema - W kinie

Peter and Tom are friends. One day they go to the cinema. They meet in front of the building:

- Hi Tom, How are you?
- I'm fine. And you?
- I'm great! Do you know the title of the movie?
- Yes, it's „The Incredible Cinquecento”.
- That sounds interesting. Is it a comedy?
- No, it's a science-fiction movie.
- Good, I like science-fiction movies.
- Oh, it's late. Let's go inside, before it starts.

And the two friends go inside the building.


 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

a friend - przyjaciel
a cinema - kino
to meet - spotykać (się)
front - przód
in front - przed (miejscem)
a building - budynek
how are you? - jak się masz?
fine - w porządku
great - świetnie
to know - wiedzieć, znać
a title - tytuł
a movie - film
incredible - niesamowity
to sound - brzmieć
interesting - ciekawy, interesujacy
a comedy - komedia
science - nauka
fiction - fikcja
late - późno
let's go - chodźmy
inside - w środku
before - przed (czas)
a begining - początek


Objaśnienia:

Powitania i pozdrowienia:
Na powitanie często używa się następujących zwrotów:

How are you? - Jak się masz?
How do you do? - Jak sie miewasz?

Oba mają bardzo podobne znaczenie (drugi jest tylko nieco bardziej formalny). W odpowiedzi możemy usłyszeć, na przykład:

I'm fine. - W porządku.
I'm good. - Dobrze.
I'm great. - Doskonale.
I'm ill. - Jestem chory.

Udzielając odpowiedzi możemy od razu zapytać o samopoczucie pytającego:

And you? - A ty?

Pytania i przeczenia z czasownikiem „to be”:
Poznaliśmy juz sposób budowania pytań i przeczeń w czasie Present Simple (operator „do”):

I like apples. - Lubię jabłka.
Do I like apple? - czy lubię jabłka?
I do not like apples. - Nie lubię jabłek.

Wyjątkiem jest czasownik „to be” (być). W jego przypadku, pytanie tworzy się przez inwersję (przeniesienie orzeczenia przed podmiot), natomiast przeczenie poprzez dodanie słowa „not” po orzeczeniu:

You are a student. - Jesteś studentem.
Are you a student? - Czy jesteś studentem?
You are not a student. - Nie jesteś studentem.

It is a comedy. - To jest komedia.
Is it a comedy? - Czy to jest komedia?
It is not a comedy. - To nie jest komedia.

Czasownik „to know”:
Czasownik ten można przetłumaczyć na polski jako: wiedzieć, umieć, znać:

I know what you like. - Wiem co lubisz.
Do you know how to drive a car? - Czy umiesz prowadzić samochód?
He knows Michael Jackson. - On zna Michael'a Jackson'a.
I know you. - Znam Cie.

Tryb rozkazujący (let's...):
W treści czytanki pojawił się zwrot „let's go inside (...)”. Oznacza on „Wejdźmy do środka (...)”. Jest to tryb rozkazujący pierwszej osoby liczby mnogiej (my):

Let's go there. - Chodźmy tam.
Let's eat a supper. - Zjedzmy kolację.
Let's watch a movie. - Obejrzyjmy film.

Zwrot „let's” jest skrótem od „let us”.

Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka