Lesson seven (7)

At a grocery store - W sklepie spożywczym

Tom wants to prepare a dinner. He goes to the shop to buy the ingredientes:

- Good morning, how may I help you?
- I need a dozen of eggs, one kilogram of flour, two litres of milk and a few slices of ham.
- Anything else?
- No, that's all. How much is it?
- It's 12 pounds and 50 pence (₤12.50)

Tom pays for the groceries.

- Here is your change. Thank you.
- Thank you. Goodbye.
- Goodbye.


 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

to want - chcieć
to prepare - przygotować
to go - iść
a shop - sklep
to buy - kupować
an ingredient - składnik
good morning - dzień dobry
to need - potrzebować
a dozen - tuzin
an egg - jajko
flour - mąka
a litre - litr
milk - mleko
few - kilka, pare
a slice - plasterek
a ham - szynka
anything else? - coś jeszcze?
a poud - funt
pence - pensy
to pay - płacić
a grocery - artykuł spożywczy
change - reszta (również: zmiana)
thank you - dziękuję
goodbye - do widzenia


Objaśnienia:

Zdania złożone:
Pewnych czasowników można używać w połączeniu z innymi czasownikami (czasownik podrzędny występuje wtedy w formie bezokolicznika):

I want to go. - Chcę iść.
You need to relax. - Potrzebujesz się zrelaksować.
He goes there to buy the ungredientes. - Idzie tam kupić składniki.

Oczywiście czasowników tych można tez używać samodzielnie:

I want a candy. - Chcę cukierka.
We need a car. - Potrzebujemy samochodu.
They want money. - Oni chcą pieniędzy.

How much is it?:
Pytanie to oznacza „Ile płacę?”. Odpowiedź może brzmieć:

It is five dollars. - Płaci Pan/Pani pięć dolarów.
It is three pounds. - Płaci Pan/Pani trzy funty.

Pytając o cenę produktu możemy użyć czasownika „to cost”:

How much does this car cost? - Ile kosztuje ten samochód?
This car costs 6000 pounds. - Ten samochód kosztuje 6000 funtów.

How much do strawberries cost? - Ile kosztują truskawki?
They cost 50 pence. - One kosztują 50 pensów.

Funty i pensy:
Walutą obowiązującą w Wielkiej Brytanii jest Funt Szterling (Pound Sterling), zwany potocznie funtem (pound). Funt dzieli się na 100 pensów (pence, w liczbie poj.: penny). Symbolem funta jest £ lub ₤, natomiast symbolem pensa jest litera p. Wymiawiając kwotę, brytyjczycy często mówią tylko „p” zamiast pence.

50p - fifty pence/fifty p (cztaj: pi)
₤50 - fifty pounds
₤43.21 - forty three pounds and twenty one p

Rzeczownik „change”:
Zazwyczaj rzeczownik ten znaczy: zmiana.

We need changes. - Potrzebujemy zmian.
Do you see any change? - Czy widzisz jakąś zmianę?

Słowo to może też oznaczać resztę (z zapłaty, nie z dzielenia):

Keep the change. - Reszty nie trzeba. (dosł: Zachowaj resztę.)
Here is your change. - Oto twoja reszta.

Kiedy „few” a kiedy „a few”:
Słowo „few” oznacza „kilka”. Możemy używać go z przedimkiem „a” lub bez. Zmienia się wtedy nieco znaczenie wypowiedzi:

I have a few apples. - Mam kilka jabłek (wystarczająco, nie brakuje mi).
I have few apples. - Mam kilka jabłek (mało, tylko kilka).

Zwrot „How may I help you?”:
Zwrot ten jest dość formalny. Tłumaczy się go na język polski jako „W czym mogę pomóc?”. Można go często usłyszeć w sklepach, hotelach, aptekach i dzwoniąc na dowolną infolinię.

Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka