Lesson eight (8)

My younger brother - Mój młodszy brat

I have a younger brother. His name is Albert and he is fifteen years old. He is tall and slim.

He eats a lot. He doesn't drink alcohol and he never smokes cigarettes. He does exercise every morning.

In the afternoon he goes to the swimming pool or he rides a bicycle. He is always in good shape, but he never has time to do his homework.


 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

to have - mieć, posiadać
young - młody
younger - młodszy
a brother - brat
a year - rok
tall - wysoki
slim - szczupły
a lot - dużo
alcohol - alkohol
never - nigdy
to smoke - palić (np. papierosy)
a cigarette - papieros
an exercise - ćwiczenie
every - każdy
morning - ranek
afternoon - popołudnie
a swimming pool - basen
to ride a bicycle - jeździć na rowerze
always - zawsze
shape - forma (również: kształt)
but - ale, jednak
time - czas


Objaśnienia:

Stopniowanie przymiotników:
W przypadku przymiotników regularnych stopien wyższy uzyskuje się przez dodanie koncówki „-er”, natomiast stopień najwyższy przez dodanie „-est”:

young - młody
younger - młodszy
youngest - najmłodszy

old -> older -> oldest (stary -> starszy -> najstarszy)
smart -> smarter -> smartest (sprytny -> sprytniejszy -> najsprytniejszy)

Istnieją oczywiście przymiotniki nieregularne, które nie trzymają się tej zasady, np.:

bad -> worse -> worst (zły, gorszy, najgorszy)
good -> better -> best (dobry -> lepszy -> najlepszy)

Kiedy w zdaniu pojawia się przymiotnik w stopniu najwyższym to niemal zawsze jest poprzedzony przedimkiem „the”. Dzieje się tak, ponieważ coś naj- (najlepsze, najstarsze, najgorsze,...) jest jedyne w swoim rodzaju (może być wiele samochodów starych i starszych, ale tylko jeden najstarszy):

An old car. - Stary samochód.
An older car. - Starszy samochód.
The oldest car. - Najstarszy samochód.

Zaimki dzierżawcze:
Przedstawianie osób (siebie lub kogoś innego) odbywa się za pomocą zaimków dzierżawczych (mój, twój, itp...). Zwrot „My name is Peter” oznacza dosłownie „Moje imie to Peter”.

Poniżej przedstawiamy zaimki osobowe z odpowiadającymi im zaimkami dzierżawczymi:

I - my (mój, moje)
You - your (twój, twoje)
He - his (jego)
She - her (jej)
It - its (tego)

We - our (nasz, nasza, nasze)
You - your (wasz, wasza, wasze)
They - their (ich)

UWAGA: Zaimków tych używamy kiedy stoją przed rzeczownikiem (istnieją inne formy do użycia po rzeczowniku lub samodzielnie).

My car. - Mój samochód.
Your name. - Twoje imię.
His book. - Jego książka.
Her dog. - Jej pies.
Its legs. - Tego nogi (np. stołu).

Our computer. - Nasz komputer.
Your cat. - Wasz kot.
Their clocks. - Ich zegarki.


Podawanie wieku:
O wiek pyta się w następujący sposób:

How old are you? - Ile masz lat? (dosł: Jak stary jesteś?)
How old is she? - Ile ona ma lat?
How old are they? - Ile oni mają lat?

Odpowiada się nastepująco:

I am fifteen years old. - Mam piętnaście lat.
He is twenty years old. - On ma dwadzieścia lat.

W odpowidzie na pytanie o wiek można też użyć formy skróconej:

I am fifteen. - Mam piętnaście lat.
She is eighteen. - Ona ma osiemnaście lat


Pojedyncze przeczenie:
W języku polskim wystepuje podwójne przeczenie, na przykład:

Ja nigdy nie piję alkoholu.

W języku angielskim występują tylko pojedyncze przeczenia. Dlatego zdanie zawierające slowo „never” ma formę zdania twierdzącego:

I never drink alcohol. - dosł: Ja nigdy piję alkohol.

Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka